Hanneke Gouma


Supervisie, teamontwikkeling en opleidingsadvies

Aanbod

Supervisie, begeleide intervisie, coaching, teamscholing, GLV-trajecten voor huisartsen, teambegeleiding/teamfunctioneringsgesprekken, ondersteuning bij praktijkaccreditering, burn-out begeleiding of maatwerktrajecten zijn begeleidingsvormen die mogelijk zijn.

Supervisie is een onderwijsvorm waarin leren over jezelf én je werk centraal staat.

Ervaringen, emoties ontrafelen, experimenteren in je dagelijkse praktijk zodat je als mens én als professional kunt ontwikkelen. De supervisant stuurt grotendeels door de eigen vragen, het proces.

Supervisie kan individueel en in groepsverband plaatsvinden.

Intervisie is een groepswerkvorm waarbij collega’s van elkaar en van elkaars ervaringen leren. De focus ligt op de eigen persoonlijke professionele ontwikkeling waarbij het inhoudelijke aspect van het werk van ondergeschikt belang is.

Om een dergelijke groep op weg te helpen is startbegeleiding raadzaam en ondersteunend.

Coaching heeft vaak als startpunt een vraag; soms vanuit de organisatie en soms vanuit de persoon, de professional. Bijvoorbeeld starten in een nieuwe functie, een beginnend of een terugkerend patroon in samenwerking, werkdruk, balans werk-privé of loopbaanvragen al dan niet in combinatie met levensfases.

Teamcoaching/ teamfunctioneringsgesprekken, want samenwerken in een team heeft veel facetten. Belangrijkste thema in een team is, hoe halen we het beste uit elkaar zodat werkplezier, ieders professionele ontwikkeling kan toenemen. Als de communicatie verbetert en ook de effectiviteit toeneemt, is teamcoaching een vorm van gezond onderhoud van bestaande teams.

Het kan hier gaan om een traject bestaand uit meerdere bijeenkomsten, een teamdag of een gezamenlijk teamfunctioneringsgesprek.

GLV-traject Huisartsen

Huisartsen die in een niet-geaccrediteerde praktijk werken, doorlopen voor hun (her)registratie een verplicht traject wat bestaat uit het verzamelen van feedback van collega’s en patiënten en een gesprek hierover met een daartoe opgeleide begeleider. Het uiteindelijke doel is de ontwikkeling van een persoonlijk ontwikkelplan (POP) waaraan kan worden gewerkt tot het volgende visitatietraject. Graag help ik je op weg om hier een zinvolle ervaring van te maken.

Praktijkaccreditering

Praktijken die nog gaan starten met praktijkaccreditering help ik graag op weg. Door mijn werk aan de huisartsopleiding en als accrediteur heb ik veel praktische kennis opgedaan over veel facetten van het huisartsenvak. Werken met de kwaliteitscyclus kan een goed onderwerp zijn voor veel teams van huisartspraktijken om de samenwerking aan de hand van een inhoudelijk thema te bekijken.

Maatwerktrajecten

Bij maatwerktrajecten kun je denken aan het opstellen van beleidsplannen, lean werken, de gastvrije huisartspraktijk, leidinggeven aan een team, kwaliteitsbeleid opzetten, teamontwikkeling, leerstijlen, begeleiden van nieuwe samenwerkingsvormen; allemaal thema’s waarvoor ik graag een workshop, training of begeleidingstraject ontwikkel, passend bij je doelstelling.

Hanneke Gouma

Tusseler 48b
7241ke Lochem
+31 (0)6 491 287 98
E-mail